سفارش و تولید محتوای اختصاصی

تولید محتوا را جدی بگیرید، تمامی سایتهای برتر مثل دیجی کالا- زومیت- بامیلو- تبیان- ورزش 3 و ... با تولید محتوای اختصاصی و یونیک به موفقیت رسیدند، شما هم با تعیین استراتژی مناسب و تولید محتوای منظم و مداوم می توانید به جایگاه اینترنتی خود جهش و ارتقا دهید.

1 محتوای یونیک

100,000تومان

تولید 1 محتوای اختصاصی
900 الی 1100 کلمه‌ای‌
پشتیبانی از 5 کلمات کلیدی
تضمین کپی نبودن
قدرت انتقال مفاهیم
نگارش بسیار حرفه‌ای
تنظیم سئو و بهینه سازی محتوا
ساخت تصاویر اختصاصی
قراردادن عکس‌های با کیفیت در محتوا
بررسی نهایی و ارسال محتوا

5 محتوای متنی یونیک

450,000تومان

تولید 5 محتوای متنی اختصاصی
900 الی 1100 کلمه‌ای‌
پشتیبانی از 25 کلمات کلیدی
تضمین کپی نبودن
قدرت انتقال مفاهیم
نگارش بسیار حرفه‌ای
تنظیم سئو و بهینه سازی محتوا
ساخت تصاویر اختصاصی
قراردادن عکس‌های با کیفیت در محتوا
بررسی نهایی و ارسال محتوا

15 محتوای متنی یونیک

1,350,000تومان

تولید 15 محتوای متنی اختصاصی
900 الی 1100 کلمه‌ای‌
پشتیبانی از 75 کلمات کلیدی
تضمین کپی نبودن
قدرت انتقال مفاهیم
نگارش بسیار حرفه‌ای
تنظیم سئو و بهینه سازی محتوا
ساخت تصاویر اختصاصی
قراردادن عکس‌های با کیفیت در محتوا
بررسی نهایی و ارسال محتوا

25 محتوای متنی یونیک

2,250,000تومان

تولید 25 محتوای متنی اختصاصی
900 الی 1100 کلمه‌ای‌
پشتیبانی از 125 کلمات کلیدی
تضمین کپی نبودن
قدرت انتقال مفاهیم
نگارش بسیار حرفه‌ای
تنظیم سئو و بهینه سازی محتوا
ساخت تصاویر اختصاصی
قراردادن عکس‌های با کیفیت در محتوا
بررسی نهایی و ارسال محتوا

50 محتوای متنی یونیک

4,250,000تومان

تولید 50 محتوای متنی اختصاصی
900 الی 1100 کلمه‌ای‌
پشتیبانی از 250 کلمات کلیدی
تضمین کپی نبودن
قدرت انتقال مفاهیم
نگارش بسیار حرفه‌ای
تنظیم سئو و بهینه سازی محتوا
ساخت تصاویر اختصاصی
قراردادن عکس‌های با کیفیت در محتوا
بررسی نهایی و ارسال محتوا

100 محتوای متنی یونیک

8,250,000تومان

تولید 100 محتوای متنی اختصاصی
900 الی 1100 کلمه‌ای‌
پشتیبانی از 500 کلمات کلیدی
تضمین کپی نبودن
قدرت انتقال مفاهیم
نگارش بسیار حرفه‌ای
تنظیم سئو و بهینه سازی محتوا
ساخت تصاویر اختصاصی
قراردادن عکس‌های با کیفیت در محتوا
بررسی نهایی و ارسال محتوا

1 محتوای صوتی

100,000تومان

تولید 1 محتوای صوتی
پشتیبانی از متن 900 کلمه‌ای‌سایر ویژه گی های تولید محتوا