خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل

با افزایش تعداد کلیک گوگل بر روی لینک یک سایت در نتایج باعث افزایش CTR و ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در گوگل خواهد شد. هر چه تعداد کلیک یک سایت از گوگل کم تر باشد با کاهش CTR روبرو خواهد بود که جایگاه خوبی در نتایج برتر و ردیف آغازین و رتبه گوگل کسب نخواهد کرد اما یک سایت دیگر در جایگاه پایین از نتایج گوگل است اما کاربران زیادی بر روی آن در گوگل کلیک کنند در واقع با افزایش تعداد کلیک و نرخ CTR سایت در مقایسه با جایگاهی که دارید افزایش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم رنک برین جایگاه و رتبه سایت را بهبود می دهد. هم اکنون شما می توانید با سرویس های کلیک گوگل جهش فا با افزایش نرخ کلیک تاثیر قابل‌ توجهی در ارتقا جایگاه و رتبه کلمات کلیدی سایت تان در گوگل تجربه کنید . در این سرویس کلیه جستجو ها و کلیک ها از نتایج فارسی با کاربران و IP های ایرانی خواهد بود .

سرویس 50 کلیک روزانه گوگل

150,000تومان
ماهانه

50 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
1000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
1,500 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

سرویس 150 کلیک روزانه گوگل

375,000تومان
ماهانه

150 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
3000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
4,500 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

سرویس 500 کلیک روزانه گوگل

1,125,000تومان
ماهانه

500 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
10,000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
15,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 4 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

سرویس 1500 کلیک روزانه گوگل

2,812,500تومان
ماهانه

1,500 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
30,000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
45,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

سرویس 3000 کلیک روزانه گوگل

5,599,000تومان
ماهانه

3,000 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
60,000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
90,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 15 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXAسایر ویژه گی های سفارش کلیک ارگانیک گوگل

  • سرویس کاملا ایمن و مورد تایید گوگل بدون ریسک

  • قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول

  • قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ