لحظه هاتان شادِشاد و دلخوشیتان بی حساب! سال نو مبارک

150,000تومان ماهانه

سرویس 50 کلیک روزانه گوگل
50 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
1000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
1,500 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

375,000تومان ماهانه

سرویس 150 کلیک روزانه گوگل
150 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
3000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
4,500 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

1,125,000تومان ماهانه

سرویس 500 کلیک روزانه گوگل
500 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
10,000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
15,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 4 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

2,812,500تومان ماهانه

سرویس 1500 کلیک روزانه گوگل
1,500 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
30,000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
45,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

5,599,000تومان ماهانه

سرویس 3000 کلیک روزانه گوگل
3,000 کلیک روزانه گوگل (Total Click)
60,000 جستجو روزانه گوگل (Impression)
90,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 15 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل
افزایش بازدید و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
افزایش ورودی از گوگل
ارتقا رنک الکسا
افزایش CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

مجوز ساماندهی مجوز نماد اعتماد


جهش فا: دارای کلیه مجوز های اینترنتی (نماد اعتماد الکترونیکی و نشان ملی ثبت، لوگوی طلایی دیجیتال)