آپدیت سرویس ها و تعرفه ها


به اطلاع مشتریان گرامی جهش فا می رساند:

سرویس های مجموعه جهش فا مطابق آخرین الگوریتم ها و آپدیت های جدید در سئو 2020 بروز رسانی گردید و در این بروزرسانی نیز نرخ سرویس ها متناسب با تغییرات اعمالی در هسته آنها جهت افزایش بازدهی آپدیت گردید.

از تاریخ 1401/02/29 کلیه سرویس ها و خدمات جهش فا مطابق بروز رسانی فوق به مشتریان قابل ارائه می باشد

 

صمیمانه از همکاری شما سپاسگذاریمپنجشنبه, می 19, 2022

« بازگشت